Powiadomienia GMP+

Jeśli firma certyfikowana GMP+ nie spełnia (lub przestaje spełniać) ustalone wymogi, Organizacja Certyfikująca może zdecydować o zawieszeniu takiej firmy lub o cofnięciu jej certyfikatu GMP+. Takie powiadomienia można znaleźć poniżej.

Notification of withdrawn GMP+ certificates

18.07.2017

The withdrawals can be found in the GMP+ companies database under "withdrawn" GMP+ companies on the website.

Czytaj więcej