Zgłoszenia EWS i pytania do helpdesku widoczne od razu.

wtorek, 17 grudnia 2019

Od teraz zgłoszenia EWS i pytania do Helpdesku są widoczne od razu na Portalu GMP+. Dzięki temu śledzenie waszego zgłoszenia i/lub pytania na portalu jest łatwiejsze i lepiej zorganizowane.

Portal GMP+ oferuje dużo więcej niż tylko zgłoszenia EWS i pytania do Helpdesku. Firmy certyfikowane mają dostęp do danych i aplikacji, które przyczyniają się do bezpieczeństwa pasz. Jako członek Wspólnoty GMP+ posiadasz login niezbędny do zalogowania się na portalu. Gdy jesteś zalogowany podczas wypełniania zgłoszenia lub zadawania pytania, możesz śledzić komunikację z GMP+ International.

Aby zadać pytanie lub przekazać zgłoszenie, wejdź na: https://portal.gmpplus.org/. Jeśli nie masz loginu, skontaktuj się z helpdeskiem poprzez helpdesk@gmpplus.org.

Obecnie, gdy zgłoszenia i pytania mogą być przekazywane za pomocą portalu, formularz formdesk jest nieaktywny. Dokument Word jest dostępny na naszej stronie jedynie dla celów przeprowadzenia wewnętrznego testu symulacyjnego. [https://www.gmpplus.org/media/2775/ews-meldingsformulier-gmp_nl.docx].