Zawiadomienie o zawieszonych certyfikacie GMP+

poniedziałek, 7 września 2020

Zawiadomienie o zawieszonych certyfikatu GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Informacje o zawieszenie można sprawdzić w GMP+ Company Database pod Statusem Firmy „Zawieszony” (Company Status “Suspended") na Portalu GMP+.

Zawiadomienie dotyczy to następującego zawieszenia:

Nazwa firmy: Kompostwerk Merbitz GmbH
Siedziba firmy: Linus-Pauling-Straße 27, 06420 Könnern OT Golbitz, Niemcy
Numer rejestru: GMP006143
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.


Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.