Powiadomienie o zawieszonej firmie GMP+

wtorek, 7 stycznia 2020

Powiadomienie o zawieszonej firmie GMP+, ustalone przez jednostkę certyfikującą uczestnika.

Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych Firmy certyfikowane GMP+ na stronie Portal.

Odnosi się to do następnego zawieszenia:

Nazwa firmy: AP TRANS ENERGY Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Zawadzkiego 64, 42-772 Pawonkow, Polska

Numer rejestru: GMP049459
Status: zawieszony
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.