Zawiadomienie o zawieszonej firmie GMP+

wtorek, 8 sierpnia 2023

Zawiadomienie o zawieszonej firmie GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „“Zawieszona” (Company Status “Suspended)”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy to następującej firmy:

Nazwa firmy: EASTERN TRADE CENTER Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Fabryczna 5, 11-100 Chełm, Polska
Numer rejestru: GMP056923
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 2.4 b) F 0.1 Prawa i Obowiązki lubArtykułem 4.7 I 8.2.1.e) GMP+ FC scheme  GMP+ A1 Przepisy Ogólne.