Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+

środa, 3 marca 2021

Zawiadomienie o zawieszonej firmie GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „“Zawieszona” (Company Status “Suspended)”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy to następującego firmy:

Nazwa firmy: Ecoway Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Lubelska 69/12, 22-100 CHEŁM, Polska
Numer rejestru: GMP013470
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 I 8.2.1.e) GMP+ FC Scheme  GMP+ A1 Przepisy Ogólne.