Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+

poniedziałek, 15 listopada 2021

Zawiadomienie o zawieszonej firmie GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „“Zawieszona” (Company Status “Suspended)”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy to następującego firmy:

Nazwa firmy: LTD GS of Food Technology
Siedziba firmy: Kyiv region, village Zeney Bir. St.t. Shevchen ko 19/5, 08635 Kyiv, Ukraina
Numer rejestru: GMP053418
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 I 8.2.1.e) GMP+ FC scheme  GMP+ A1 Przepisy Ogólne.