Zawiadomienie o zawieszonej firmie GMP+

wtorek, 6 października 2020

Zawiadomienie o zawieszonej firmie GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Informacje o zawieszeniu można sprawdzić w GMP+ Company Database w Statusie Firmy “Zawieszona” (Company Status “Suspended”), na Portalu GMP+.

Zawiadomienie dotyczy to następującego Firmy:

Nazwa firmy: Adam Stanczak Firma Transportowa
Siedziba firmy: Cwiklinek 9, 09-100 Plonsk, Polska
Numer rejestru: GMP050647
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 I 8.2.1.e) GMP+ FC Scheme  GMP+ A1 Przepisy Ogólne.