Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

piątek, 20 grudnia 2019

Powiadomienie o zawieszonych spółek GMP+, ustalone przez jednostkę certyfikującą cofnięciu

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: Agro-PNK s.r.o.
Siedziba firmy: Tomáše ze Štítného 634, 393 01, Pelhřimov, Republika Czeska
Numer rejestru: GMP049654
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Agro-PNK s.r.o została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 06-12-2019.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.