Zawiadomienie o wycofanym certyfikacie GMP+

czwartek, 29 grudnia 2022

Zawiadomienie o wycofanym certyfikacie GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „Withdrawn”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy to następującego firmy:

Nazwa firmy: Usługi Wielobranżowe Krzysztof Drzewiecki
Siedziba firmy: Bielsko 68, KOCZALA 77-220, Polska
Numer rejestru: GMP014211
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.