Zawiadomienie o wycofanym certyfikacie GMP+

poniedziałek, 7 grudnia 2020

Zawiadomienie o wycofaniu certyfikatu GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Informacje o wycofaniu można sprawdzić w GMP+ Company Database pod Statusem Firmy „Wycofany” (Company Status “Withdrawn") na Portalu GMP+.

Zawiadomienie dotyczy to następującego firmy:

Nazwa firmy: Ballens GmbH
Siedziba firmy: Friedrich-Engels-Str. 42, 02827 Görlitz, Niemcy
Numer rejestru: GMP051395
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.