Zawiadomienie o wycofanym certyfikacie GMP+

poniedziałek, 12 lipca 2021

Zawiadomienie o wycofaniu certyfikatu GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „Withdrawn”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następującego wycofanego certyfikatu:

Nazwa firmy: MLTRANSIT, s.r.o.
Siedziba firmy: Ruskov 467, 044 19 Ruskov, Słowacja
Numer rejestru: GMP052613
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, MLTRANSIT, s.r.o. jest od dnia 08.07.2021 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.