Zawiadomienie o wycofaniu firmie GMP+

czwartek, 23 lipca 2020

zawiadomienie o wycofaniu firmach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Informacje o wycofaniu można sprawdzić w GMP+ Company Database w Statusie Firmy “wycofanie” (Company Status “Withdrawal”), na Portalu GMP+.

Zawiadomienie dotyczy to następującego wycofanie:

Nazwa firmy: Verhoeven Loonbedrijf B.V.
Siedziba firmy: De Biezen 1, 5735 SM AARLE-RIXTEL, Niderlandy
Numer rejestru: GMP028600
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Verhoeven Loonbedrijf B.V. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 17.07.2020.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 I 8.2.1.e) GMP+ FC Scheme  GMP+ A1 Przepisy Ogólne.