Zawiadomienie o wycofanym certyfikacie GMP+

poniedziałek, 27 marca 2023

Zawiadomienie o wycofanym certyfikacie GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „Withdrawn”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy to następującego firmy:

Nazwa firmy: MKM Europe
Siedziba firmy: De Scherper 8, 1616 RH, Hoogkarspel, Holandia
Numer rejestru: GMP053480
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, MKM Europe jest od dnia 22.03.2023 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres co najmniej 1 roku.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z 2.4 b) F 0.1 Prawa i Obowiązki lub ArtykułemArtykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.