Zawiadomienie o wycofanym certyfikacie GMP+

poniedziałek, 9 maja 2022

Zawiadomienie o wycofaniu certyfikatu GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „Withdrawn”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy to następującego firmy:

Nazwa firmy: Gilde GmbH
Siedziba firmy: Parchauer Chaussee, 39288 Burg, Niemcy
Numer rejestru: GMP054251
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji powyższego, Gilde GmbH jest od dnia 05.05.2022 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.