Zawiadomienie o wycofanym certyfikacie GMP+

poniedziałek, 14 września 2020

Zawiadomienie o wycofaniu certyfikatu GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Informacje o wycofaniu można sprawdzić w GMP+ Company Database pod Statusem Firmy „Wycofany” (Company Status “Withdrawn") na Portalu GMP+.

Zawiadomienie dotyczy następującego wycofanego certyfikatu:

Nazwa firmy: D&D Agro Products B.V.
Siedziba firmy: Groot Mijdrechtstraat 68, 3641 RW MIJDRECHT, Holandia
Numer rejestru: GMP016528
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, D&D Agro Products B.V. jest od dnia 11.09.2020 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.