Powiadomienie o zawieszeniu spółek GMP+

wtorek, 3 marca 2020

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych Firmy certyfikowane GMP+ na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: FHU Marcin Olszewski
Siedziba firmy: ul. Wodnika 3 m 30, 91-498 LÓDZ, Polska
Numer rejestru: GMP016771
Status: zawieszony
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: FHU Marcin Olszewski
Siedziba firmy: ul. Lipiec Reymontowskich 5, 91-120 LÓDZ, Polska
Numer rejestru: GMP016558
Status: zawieszony
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.