Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+

wtorek, 13 kwietnia 2021

Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „“Zawieszona” (Company Status “Suspended)”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: TARBIGEM Field Crops Producers Center Union of Turkey
Siedziba firmy: Emrah Mahallesi Yusufcuk Sokak No. 15/2, Kecioren Ankara, Türkei
Numer rejestru: GMP049415
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: BRP Global sp. z o.o.
Siedziba firmy:  ul. Polna 15D, 05-816 Opacz-Kolonia, Polska
Numer rejestru: GMP049481
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Agral Trade Sp. z o.o. Sp. k.
Siedziba firmy:  Majowa 29E, 59-623 Lubomierz, Polska
Numer rejestru: GMP049781
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: INNO INGREDIENTS B.V.
Siedziba firmy:  Hultenseweg 79,  5032 PH Tilburg, Niederlande
Numer rejestru: GMP010567
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1 e) z GMP+ FC Scheme,  GMP+ A1 Przepisy Ogólne .