Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+

poniedziałek, 6 grudnia 2021

Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „“Zawieszona” (Company Status “Suspended)”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: WEPOSPED s.r.o.
Siedziba firmy: Putimov 63, 393 01 PUTIMOV, Republika Czeska
Numer rejestru: GMP009941
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Rafal Uchnast Przedsiebiorstwo Obrotu Produktami Tluszczowymi POPT
Siedziba firmy:  Bema 77, 42-350 KOZIEGLOWY, Polska
Numer rejestru: GMP016087
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: KRZYSZTOF LEBUDA FIRMA USŁUGOWOHANDLOWA TRANS-KRZYŚ
Siedziba firmy:  Główna 108, 43-100 Tychy, Polska
Numer rejestru: GMP051222
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: ARTBI ARTUR TYBOROWSKI
Siedziba firmy:  Porzeczkowa 22B/1, 59-100 Polkowice, Polska
Numer rejestru: GMP053375
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: MARIO-TRANS Marcin Chrzan
Siedziba firmy:  Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce, Polska
Numer rejestru: GMP009192
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1 e) z GMP+ FC Scheme,  GMP+ A1 Przepisy Ogólne .