Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+

piątek, 30 grudnia 2022

Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „“Zawieszona” (Company Status “Suspended)”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następujących firmach:

Nazwa firmy: Nagy és Társa Kft.
Siedziba firmy: külterület 0136/5 hrsz., Tiszaföldvár  5430, Węgry
Numer rejestru: GMP055159
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Relationship Scheepvaart B.V.
Siedziba firmy: Sluisjesdijk 70, Rotterdam 3087 AJ, Holandia
Numer rejestru: GMP057239
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1 e) z GMP+ FC Scheme,  GMP+ A1 Przepisy Ogólne .