Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „“Zawieszona” (Company Status “Suspended)”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: Wytwarzanie i Przesyłanie Energii Elektrycznej "LESZKAR" Leszek Jagodziński
Siedziba firmy: Stare Morzyce 11, 62-620 Babiak, Polska
Numer rejestru: GMP054502
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Argemonia Poland sp. z o.o.
Siedziba firmy:  Chełmżyńska 180 A, 04-464 Warszawa, Polska
Numer rejestru: GMP054465
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Sampat Agritech Pvt. Ltd.
Siedziba firmy:  296 / 3 / 2 Badiya Keema Bypass, 452016 Indore, Madhya Pradesh, Indie
Numer rejestru: GMP051351
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1 e) z GMP+ FC Scheme,  GMP+ A1 Przepisy Ogólne .