Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

wtorek, 3 grudnia 2019

Powiadomienie o zawieszonych spółek GMP+, ustalone przez jednostkę certyfikującą cofnięciu

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: GEO-ECO II Spólka z o.o. Spólka komandytowa
Siedziba firmy: Hurtowa 1, 62-510, KONIN, Polska
Numer rejestru: GMP009281
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, GEO-ECO II Spólka z o.o. Spólka komandytowa została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 27-11-2019.

Nazwa firmy: WOLFGREEN Sp. z o. o.
Siedziba firmy: UL. ŚWIERKOWA, 55-093, KIEŁCZÓW, Polska
Numer rejestru: GMP014805
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, WOLFGREEN Sp. z o. o. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 26-11-2019.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.