Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

czwartek, 20 lutego 2020

Powiadomienie o zawieszonych spółek GMP+, ustalone przez jednostkę certyfikującą cofnięciu

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: Katta Sp. z o. o.
Siedziba firmy: Młyńska 7, 86-200 Chełmno, Polska
Numer rejestru: GMP050908
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Katta Sp. z o. o. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 12-01-2020.

Nazwa firmy: Bennet Transport, spol. s r.o.
Siedziba firmy: VÝCAPY-OPATOVCE 422, 951 44 VÝCAPY-OPATOVCE, Słowacja
Numer rejestru: GMP007850

Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Bennet Transport, spol. s r.o. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 03-02-2020.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.