Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Informacje o wycofaniach można sprawdzić w GMP+ Company Database pod Statusem Firmy „Wycofany” (Company Status “Withdrawn") na Portalu GMP+.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: TMIT tru&ins s.r.o.
Siedziba firmy: Sokolovská 1337/37, 70800 Ostrava, Republika Czeska
Numer rejestru: GMP051170
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, TMIT tru&ins s.r.o. jest od dnia 01.01.2021 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Nazwa firmy: Adam Stanczak Firma Transportowa
Siedziba firmy: Cwiklinek 9, 09-100 Plonsk, Polska
Numer rejestru: GMP050647
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, Adam Stanczak Firma Transportowa jest od dnia 04.01.2021 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Nazwa firmy: Valentiner Spedition GmbH
Siedziba firmy: Goldenes Horn 37, 12107 BERLIN, Niemcy
Numer rejestru: GMP016839
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, Valentiner Spedition GmbH jest od dnia 06.01.2021 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.