Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

czwartek, 30 kwietnia 2020

Powiadomienie o zawieszonych spółek GMP+, ustalone przez jednostkę certyfikującą cofnięciu

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZIARNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-WIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba firmy: Cichoradz 18, 87-133 Rzęczkowo, Polska
Numer rejestru: GMP050619
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZIARNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-WIEDZIALNOŚCIĄ została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 21-04-2020.

Nazwa firmy: Firma Handlowo-Usługowa GP-TRANS Przemysław Gasiuk
Siedziba firmy: Twarda 67, 21-500 BIAŁA PODLASKA, Polska
Numer rejestru: GMP049387
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Firma Handlowo-Usługowa GP-TRANS Przemysław Gasiuk została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 22-04-2020.

Nazwa firmy: Fossli AS
Siedziba firmy: Viktil Nordre, N-7633 Frosta, Norwegia
Numer rejestru: GMP050619
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Fossli AS została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 22-04-2020.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.