Zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+

wtorek, 14 lipca 2020

zawiadomienie o zawieszonych firmach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Informacje o zawieszeniach można sprawdzić w GMP+ Company Database pod Statusem Firmy “Zawieszony” (Company Status “Suspended”), na Portalu GMP+. 

Zawiadomienie dotyczy następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: MB AGRO Sp. z o.o.
Siedziba firmy:  Lubiechów Górny 35A, 74-520 Cedynia, Polska
Numer rejestru: GMP051483
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: RAFI-TRANS Rafał Kumoch
Siedziba firmy:  Nadziejewo 2A, 77-330 CZARNE, Polska
Numer rejestru: GMP016435
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: PHU ZBIGNIEW OLSZOWY
Siedziba firmy: Katowicka 44, 43-300 BIELSKO-BIALA, Polska
Numer rejestru: GMP015589
Status: Zawieszona
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1 e) GMP+ FC Scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.