Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+

poniedziałek, 28 czerwca 2021

Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „Withdrawn”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: MD TRANS Usługi Transportowe Michał Dujka
Siedziba firmy: Garno, ul. Lipowa 23, 26-625 Wolanów, Polska
Numer rejestru: GMP053148
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

Nazwa firmy: OCP Africa
Siedziba firmy: 2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha, 20200 Casablanca, Maroko
Numer rejestru: GMP049445
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, OCP Africa jest od dnia 24.06.2021 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.