Powiadomienie o zawieszonych spółek GMP+

poniedziałek, 8 czerwca 2020

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn GMP+ companies” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: FHU Marcin Olszewski
Siedziba firmy: ul. Wodnika 3 m 30, 91-498 LÓDZ, Polska
Numer rejestru: GMP016771
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, FHU Marcin Olszewski została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 24-05-2020.

Nazwa firmy: FHU Marcin Olszewski
Siedziba firmy: ul. Lipiec Reymontowskich 5, 91-120 LÓDZ, Polska
Numer rejestru: GMP016558
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, FHU Marcin Olszewski została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 24-05-2020.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.