Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+

wtorek, 1 marca 2022

Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „Withdrawn”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: LTD GS of Food Technology
Siedziba firmy: Kyiv region, village Zeney Bir. St.t. Shevchen ko 19/5, 08635 Kyiv, Ukraina
Numer rejestru: GMP053418
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji powyższego, LTD GS of Food Technology jest od dnia 11.02.2022 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Nazwa firmy: Safi Vert Nettoyage sarl
Siedziba firmy: quartier Ourida 8 1, 46000 Safi, Maroko
Numer rejestru: GMP051017
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, Safi Vert Nettoyage sarl jest od dnia 22.02.2022 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.