Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

wtorek, 19 maja 2020

Powiadomienie o zawieszonych spółek GMP+, ustalone przez jednostkę certyfikującą cofnięciu

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: Zet Trans Seweryn Zawadzki
Siedziba firmy: Opatowska 104, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
Numer rejestru: GMP051885
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Zet Trans Seweryn Zawadzki została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 11-05-2020.

Nazwa firmy: Leszek Kołodziej VICTORIA-POLSKA
Siedziba firmy: ul. Obidza 376, 33-389 JAZOWSKO, Polska
Numer rejestru: GMP013283
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Leszek Kołodziej VICTORIA-POLSKA została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 19-05-2020.

Nazwa firmy: M Handel GmbH
Siedziba firmy: Kolista 25, 40-486 KATOWICE, Polska
Numer rejestru: GMP013217
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, M Handel GmbH została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 19-05-2020.

Nazwa firmy: Hanke SP. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kostrzynska 74b, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI, Polska
Numer rejestru: GMP002101
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Hanke SP. z o.o. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 18-05-2020.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.