Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+

piątek, 30 października 2020

Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej.

Informacje o wycofaniach można sprawdzić w GMP+ Company Database pod Statusem Firmy „Wycofany” (Company Status “Withdrawn") na Portalu GMP+.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: MAJ TRANS Transport Krajowy i Międzynarodowy Bartosz Maj
Siedziba firmy: Stodoły-Kolonie 55/4, 27-532 Wojciechowice, Polska
Numer rejestru: GMP051917
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

Nazwa firmy: And-Bud Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Andruszkowice 112, 27-650 Samborzec, Polska
Numer rejestru: GMP051109
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.