Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+

piątek, 10 września 2021

Zawiadomienie o wycofanych certyfikatach GMP+, zgodnie z decyzją Organizacji Certyfikującej

Pilnie radzimy, aby zawsze sprawdzać aktualny status dowolnej firmy w Bazie Danych Firm GMP+ Company Database na Portalu GMP+. Możesz użyć filtra „Withdrawn”, aby zobaczyć aktualny stan.

Zawiadomienie dotyczy następujących Firmach:

Nazwa firmy: Makpol Rafał Makowski
Siedziba firmy: Ekonomiczna 11, 93-426 Łódź, Polska
Numer rejestru: GMP052298
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, Makpol Rafał Makowski jest od dnia 31.08.2021 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Nazwa firmy: Kamil Klása
Siedziba firmy: Tovární 541, 349 01  Stříbro, Republika Czeska
Numer rejestru: GMP049131
Status: Certyfikat wycofany
Przyczyna: Nie spełnia wymogów.

W konsekwencji powyższego, Kamil Klása jest od dnia 27.08.2021 wyłączona z uczestnictwa w GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku.

Niniejsze ogłoszenie zostało wydane zgodnie z Artykułem 4.7 i 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.