Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

wtorek, 26 listopada 2019

Powiadomienie o zawieszonych spółek GMP+, ustalone przez jednostkę certyfikującą cofnięciu.

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: Firma Handlowo Usługowa Mateusz Kłosowski 
Siedziba firmy: ul. Polna 2b, 87-500 Rypin, Polska
Numer rejestru: GMP049329 
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Firma Handlowo Usługowa Mateusz Kłosowski 
Siedziba firmy: ul. Polna 22, 87-500 Rypin, Polska
Numer rejestru: GMP049041
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Firma Handlowo Usługowa Mateusz Kłosowski (GMP049329 i GMP049041) została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 23-11-2019.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.