Należy pamiętać o firmach nadużywających znaku towarowego GMP+ FSA

poniedziałek, 8 marca 2021

Pomimo wzmianki o „GMP+ FSA” na swojej stronie internetowej, poniższa firma nie posiada certyfikatu GMP+:

Kempenhorse
Glazeniersstraat 41,
2300 Turnhout, Belgia

Nie mają certyfikatu GMP+. Dlatego dostarczane przez nich produkty nie są objęte gwarancją GMP+.

Należy zauważyć, że również firmy handlujące paszami, w tym sklepy internetowe, powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa paszy. Musi to zostać wykazane poprzez uzyskanie certyfikatu GMP+.

Masz wątpliwości?

Zawsze sprawdzaj firmy GMP+ aby sprawdzić, czy firma, z którą prowadzisz interesy, posiada prawdziwy certyfikat GMP+. Zapobiega to szkodom korporacyjnym.

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z GMP+ International.