Sfałszowane certyfikaty GMP + FSA zostały wydane przez Manufacturing Association Malaysia (MA Malaysia)

wtorek, 19 stycznia 2021

Uważaj na organizacje wystawiające certyfikaty mogące sugerować, że Twoja firma jest certyfikowana w ramach GMP+ FSA (lub FRA).

Poniższa organizacja wystawia certyfikaty sugerujące objęcie certyfikacją GMP+ FSA. Organizacja ta nie jest uprawniona do wydawania takich certyfikatów. Organizacja, o której mowa to:

Manufacturing association Malaysia (MA Malaysia)
Level 13, Integra Tower, The Intermark, 348, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, Malezja
Website: https://ma-malaysia.org/.

Prosimy o informacje wszystkie osoby, które kontaktowały się z tą organizacją. Podjęliśmy wszelkie dostępne kroki w celu rozwiązania tej sytuacji. Lista wszystkich zatwierdzonych Jednostek Certyfikujących dostępna jest na stronie https://www.gmpplus.org/en/certification/find-certification-bodies/

Masz wątpliwości?

Zawsze sprawdzaj autentyczność certyfikatów GMP+ FSA w bazie danych. Pozwoli to Twojej firmie uniknąć ewentualnych strat.