Usługi

GMP+ International oferuje firmom więcej niż tylko certyfikat do powieszenia na ścianie. Oferujemy wszelkiego rodzaju narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa pasz. Niektóre z naszych usług są dostępne jedynie dla firm certyfikowanych GMP+ i dają głębszy wgląd w zagrożenia i ryzyka dla pasz.

Services

Firmy certyfikowane GMP+ mogą korzystać między innymi z Feed Support Products’ i  ’Early Warning System.

Ponadto GMP+ International, razem z innymi systemami bezpieczeństwa pasz, prowadzi “International Database Transport (for) Feed”. Jest to międzynarodowa baza danych dotycząca transportu pasz i czyszczenia ładowni.