Update risicobeoordelingen in FSP

Binnen het GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC scheme) moeten voedermiddelen en hun processen worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, overeenkomstig de HACCP-principes.

Op basis van een deskstudie, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn 34 beoordeelde (14 nieuwe, 20 bijgewerkte) voedermiddelen en hun productieprocessen opgenomen in de Productlijst. De opname van voedermiddelen in de Productlijst (via de goedkeuring van de risicobeoordeling ervan) is een voorwaarde van het GMP+ Feed Certification scheme. Alleen voedermiddelen die op de Productlijst staan, mogen door GMP+ gecertificeerde bedrijven worden gebruikt. Door alleen het gebruik van goedgekeurde voedermiddelen toe te staan, zorgen wij voor voederveiligheid in de hele keten.

Een overzicht van de (nieuwe) goedgekeurde voedermiddelen en hun processen vind je hier.

Staat je voedermiddel niet op de Productlijst of wijkt je proces af van wat in de risicobeoordeling is beschreven, dien dan een aanvraag voor risicobeoordeling in. Informatie over de procedure is beschikbaar op onze website. Zo werken we samen aan voederveiligheid.

Wist je dat…

Let op: Alle wijzigingen in de Productlijst hebben een direct effect op de GMP+ Monitoring database:

  • Toevoeging van nieuwe voedermiddelen: indien nieuwe voedermiddelen worden opgenomen in de Productlijst, worden deze nieuwe voedermiddelen automatisch opgenomen in de GMP+ Monitoring database. GMP+ deelnemers kunnen analyseresultaten van deze nieuwe voedermiddelen toevoegen (en raadplegen).
  • Wijziging namen voedermiddelen: indien de naam van een voedermiddel in de Productlijst wijzigt (in alle of een van de drie gepubliceerde talen), wijzigt deze ook in de GMP+ Monitoring database.
  • Verwijdering van voedermiddelen: indien een voedermiddel uit de Productlijst wordt verwijderd, is het toevoegen van nieuwe analyseresultaten voor dit voedermiddel in de GMP+ Monitoring database niet meer mogelijk. De historische informatie over eerdere analyseresultaten blijft echter beschikbaar voor raadpleging.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze Helpdesk. GMP+ FC scheme is niet zomaar een standaard, we zijn er om de diervoedersector te helpen en jouw feedback is nodig om onze diensten te verbeteren!