Update risicobeoordelingen in FSP

woensdag 4 mei 2022

In het kader van het GMP+ Feed Certification scheme moeten voedermiddelen worden onderworpen aan een voederveiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, conform de HACCP beginselen. 

Op basis van een desk study, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn 35 goedgekeurde (20 nieuwe en 15 bijgewerkte) voedermiddelen opgenomen in de Feed Support Product (FSP) Productenlijst. De opname van voedermiddelen in de Feed Support Product lijst (via de goedkeuring van de risicobeoordeling) is een voorwaarde van het GMP+ Feed Certification scheme. Alleen producten op deze lijst mogen worden gebruikt door GMP+ gecertificeerde bedrijven.

Hier vindt u een overzicht van de (nieuwe) goedgekeurde voedermiddelen en achtergrondinformatie over de wijzigingen in de FSP. 

Indien uw voedermiddel niet is opgenomen in de FSP-lijst of uw proces wijkt af van wat in de risicobeoordeling wordt beschreven, dien dan een aanvraag voor risicobeoordeling in. Informatie over de procedure en de deadline voor deelname aan TCFSP-vergaderingen is beschikbaar op onze website. Zo werken we samen aan voederveiligheid.

Wist u dat…

GMP+ Feed Certification scheme is een wereldwijd geïmplementeerd certificatieschema voor de voederveiligheid.  Daarom kunnen verschillende landen een verschillende lijst van toegestane voedermiddelen hebben. GMP+ International kan een product niet als voedermiddel toelaten. De bevoegde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de toelating. De FSP productenlijst bevat voedermiddelen die geproduceerd en verhandeld mogen worden binnen de GMP+ keten. Houd er rekening mee dat de FSP Productenlijst geen officiële wettelijke status heeft. Controleer voor de wettelijke status altijd de nationale wetgeving in het land waar het product wordt geproduceerd, gebruikt of verhandeld.

De FSP Productenlijst kan synoniemen bevatten voor de voedermiddelen. Deze synoniemen kunnen een andere productnaam hebben en, indien van toepassing, een verwijzing naar het nummer dat aan het product is toegekend in de EU-catalogus van voedermiddelen of het register van voedermiddelen. Deze informatie is opgenomen als "ondersteuning" voor bedrijven om de aansluiting met deze Europese lijsten te vergemakkelijken.

Na bestudering van de gehele FSP Productenlijst heeft GMP+ International voor de meeste voedermiddelen aanvullende synoniemen opgenomen (verwijzingen naar de EU-catalogus van voedermiddelen of nummers van het register van voedermiddelen). In onderstaande tabel zijn echter producten opgenomen die niet konden worden verbonden.

FSP no. Product
2.141 Saffloerschilfers
2.202 Sojadrank
4.052 Tapiocavezel
9.037 Eipoeder, ontvet
13.043 Rozijnen- en/of krentenwater
3.003 Bonenpulp
1.142 Tarwekiemolie, ruw
13.053 Nevenproduct uit de productie van alcohol-water mengsel
2.143 Saffloervetzuren, ongedistilleerd in geraffineerde plantaardige olie
1.039 Haverolie, ruw
7.017 Mariadistelolie
2.033 Hennepbladeren (en bloemen) sap, gelyofiliseerd


GMP+ International vraagt of de GMP+ Community suggesties heeft voor bovengenoemde producten m.b.t. de nummers in de EU catalogus van voedermiddelen of het register van voedermiddelen.

Let op: de EU-catalogus van voedermiddelen en ook het register van voedermiddelen worden regelmatig geactualiseerd. Dit betekent dat producten (om diverse redenen) uit de EU-catalogus / het register van voedermiddelen kunnen worden geschrapt en dus niet langer als voedermiddel in de EU worden beschouwd. Producten kunnen dus voorkomen op de FSP Productenlijst zonder vermelding van een nummer van de EU-catalogus van voedermiddelen of van het register van voedermiddelen.

Dit betekent niet dat deze producten niet meer mogen worden geproduceerd, gebruikt of verhandeld binnen de GMP+ Community, wanneer ze op de FSP Productenlijst zijn opgenomen. Het betekent echter wel dat bedrijven de nationale wetgeving moeten controleren in het land waar het voedermiddel wordt geproduceerd, gebruikt of verhandeld in welke vorm dan ook, als het product wordt geclassificeerd als voedermiddel.

Stuur je suggesties betreffende de nummers van de EU-catalogus van voedermiddelen of van het register van voedermiddelen van de hierboven vermelde producten vóór 1 juni 2022 naar riskassessment@gmpplus.org.

Let op: alle wijzigingen in de FSP Productenlijst hebben een directe invloed op de GMP+ Monitoring database:

  1. Toevoeging van nieuwe voedermiddelen: als er nieuwe voedermiddelen worden opgenomen in de FSP-lijst, worden deze nieuwe voedermiddelen automatisch opgenomen in de GMP+ Monitoring database. GMP+ deelnemers kunnen analyseresultaten voor deze nieuwe voedermiddelen toevoegen (en raadplegen).
  2. Wijziging van namen van voedermiddelen: als de naam van een voedermiddel verandert in de FSP-lijst (in alle of een van de 3 gepubliceerde talen), zal het ook veranderen in de GMP+ Monitoring database.
  3. Verwijdering van voedermiddelen: als een voedermiddel uit de FSP-lijst wordt verwijderd, dan is het toevoegen van nieuwe analyseresultaten voor dit voedermiddel in de GMP+ Monitoring database niet meer mogelijk. De historische informatie over eerdere analyseresultaten blijft echter beschikbaar voor raadpleging.