Vernieuwd schema & vertrouwen in de toekomst

donderdag 25 februari 2021

Na jaren van voorbereiding lanceren we 1 maart het vernieuwde GMP+ Feed Certification scheme. De opzet maakt het schema toegankelijker en geeft bedrijven meer ruimte voor eigen invulling.

Blog February, Updated scheme & faith in the future

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Sinds de eerste lancering in 1992 is het certificatieschema altijd ‘van, voor en door’ de diervoedersector geweest. Na diverse incidenten in Nederland nam de sector zelf het initiatief voor ‘GMP’, dat in de decennia erna uitgroeide tot een veelzijdig, wereldwijd erkend schema. In die dertig jaar hebben we het doorlopend aangepast op basis van ervaringen en incidenten. Zo’n 19.000 bedrijven in 87 landen over de hele wereld zijn GMP+ FSA gecertificeerd.

De afgelopen jaren heeft de sector het volgende hoofdstuk van die geschiedenis geschreven. Door alle wijzigingen is het schema er niet altijd overzichtelijker op geworden. GMP+ International, gecertificeerde bedrijven en stakeholders sloegen daarom de handen ineen voor een grondige herziening van het schema.

Kern

In een overzichtelijke en toegankelijke opzet hebben we ons schema weer tot de kern teruggebracht, op een wijze die ook internationaal begrijpelijk is. Met de wijzigingen en de basering op ISO22000 vergroten we tevens de toegankelijkheid van het schema voor bedrijven buiten Noordwest Europa.

Nu de Europese Accreditatieraad akkoord is, lanceren we aanstaande 1 maart het vernieuwde schema. Die datum vormt tevens het begin van een driejarige overgangsperiode, waarin het oude en het nieuwe schema naast elkaar bestaan.

Vrijheid

Na vele brainstorm-, schrijf- en feedbacksessies zijn we erin geslaagd het schema begrijpelijker, praktischer en bondiger te maken. Het nieuwe schema formuleert de doelstellingen en geeft bedrijven meer vrijheid in hoe ze deze bereiken. In de praktijk betekent dit dat er meer ruimte wordt geboden aan de lokale of bedrijfsspecifieke context.

We adviseren alle gecertificeerde bedrijven het nieuwe schema goed door te nemen. In de basis vergt het nieuwe schema relatief weinig aanpassingen. Het kwaliteitshandboek kan grotendeels ongewijzigd blijven.

Bedankt!

Het intensieve proces dat aan de wijziging vooraf is gegaan, heeft mij andermaal duidelijk gemaakt dat we over een zeer kundige en gemotiveerde community beschikken. Alle deelnemers aan de brainstorm- en evaluatiesessies uit het bedrijfsleven verdienen een groot compliment, evenals alle collega’s van GMP+ International. Precies die intrinsieke motivatie en toewijding vormt de basis van feed safety. ‘Samen’ is een van onze kernwaarden, en naar mijn overtuiging een goede basis om een breed gedragen resultaat te kunnen presenteren.

Net als in 1992 – en alle kleinere revisies sinds die tijd – is ook dit nieuwe schema het resultaat van samenwerking en verantwoordelijkheidsbesef. Dat belooft veel goeds voor de toekomst.

Your comment