Wystąp o certyfikację

System certyfikacji GMP+ International ma dwa elementy: Feed Safety Assurance (GMP+ FSA), dla bezpiecznych pasz i Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA), dla zrównoważonej metody działania. Etapy ubiegania się o certyfikację GMP+ Feed Certification.

1. Wybranie odpowiedniego standardu GMP+

Przeczytaj Framework oraz R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements i wybierz odpowiedni.

2. Analiza feed safety management system w Waszej firmie

Polega ona na wdrożeniu zasad i procedur służących kontrolowaniu bezpieczeństwa pasz. Niektóre z nich dotyczą określenia zadań i odpowiedzialności, instrukcji dotyczących produkcji, czyszczenia oraz opracowania podręczników jakości. Feed safety system umożliwia firmom śledzenie partii paszy wprowadzanej na rynek, jak również historię produkcji.

3. Wybór Organizacji Certyfikującej

Aby wystąpić o certyfikację, należy skontaktować się z Organizacją Certyfikującą. Organizacje Certyfikujące dla danego regionu, zatwierdzone przez GMP+ International, można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wasza firma będzie zawierać umowę o przeprowadzeniu audytów  bezpośrednio z Organizacją Certyfikującą.

4. Organizacja Certyfikująca przeprowadza audyt

Audyt będzie przeprowadzony niedługo po przesłaniu aplikacji. Audyt polega na ocenie dokumentacji oraz audycie na miejscu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, Organizacja Certyfikująca wystawi certyfikat GMP+ i Wasza firma uzyska dostęp do wszystkich Korzyści Systemu GMP+.

Czy macie jakieś pytania?
Jeśli macie jakieś pytania odnośnie procesu certyfikacji, prosimy kontaktować się z Waszą Organizacją Certyfikującą lub Konsultantem Rejestrowanym.
Jeśli macie pytania dotyczące GMP+ Scheme lub wymogów ogólnych, prosimy kontaktować się z naszym Helpdeskiem.