Dokumenty historyczne Moduł FSA

Na tej stronie znajduje się przegląd dokumentów dotyczących modułu GMP+FSA, które zostały uaktualnione bądź zastąpione. 

Framework

F 0.1 Prawa i Obowiązki (wersja 01.03.2021)
F 0.2 Lista definicji (wersja 01.01.2022)
F 0.2 Lista definicji (wersja 01.03.2021)
F 0.3 Zakresy certyfikacji(wersja 01.01.2022)
F 0.3 Zakresy certyfikacji (wersja 01.07.2021)
F 0.3 Zakresy certyfikacji (wersja 01.03.2021)
F 0.5 Procedura rozstrzygania sporów (wersja 01.03.2021)

GMP+ FSA

R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements (angielski koncepcja wersja 01.05.2022)
R 1.0 FSMR 22020501 (ze zmianami widocznymi)
R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements (wersja 01.04.2022)
R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements (wersja 01.01.2022)
R 1.0 Feed Safety Management Systems Requirements (wersja 01.03.2021)

Wymogi dla firm

TS 1.1 Program Wymogów Wstępnych (wersja 01.01.2022)
TS 1.1 Program Wymogów Wstępnych (wersja 01.03.2021)
TS 1.2 Zakupy (wersja 01.01.2022)
TS 1.2 Zakupy (wersja 01.03.2021)
TS 1.4 Produkty i Paliwa Zabronione (wersja 01.03.2021)
TS 1.5 Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz (wersja 01.03.2021)
TS 1.6 Pobieranie prób (wersja 01.03.2021)
TS 1.7 Monitoring (wersja 01.01.2022)
TS 1.7 Monitoring (wersja 01.03.2021)
TS 1.9 Działalność transportowa (wersja 01.01.2022)
TS 1.9 Działalność transportowa (wersja 01.03.2021)
TS 1.10 Działalność operacyjna (wersja 01.03.2021)
TS 1.11 Kontrola pozostałości (wersja 01.03.2021)
---
TS 3.2 Production and Trade of Pet foods (wersja 01.03.2021 - angielskia) 
TS 3.3 Transport pasz śródlądowymi drogami wodnymi (wersja 01.01.2022)
TS 3.3 Transport pasz śródlądowymi drogami wodnymi (wersja 01.03.2021)
---
TS 4.1 Badania laboratoryjne (wersja 01.03.2021)
TS 4.2 Laboratoria Rejestrowane (wersja 01.03.2021)

Wymogi dla Jednostek Certyfikujących

CR 1.0 Acceptation Requirements (tylko po angielsku - wersja 03.10.2022 - only in English)
CR 1.0 Acceptation Requirements (tylko po angielsku - wersja 01.03.2021)
CR 2.0 Assessment and Certification (tylko po angielsku - wersja 03.10.2022 - only in English)
CR 2.0 Assessment and Certification (tylko po angielsku - wersja 01.03.2021)
CR 3.0 Assessment and Certification for Additional scopes (tylko po angielsku - wersja 01.01.2022)
CR 3.0 Assessment and Certification for Additional scopes (tylko po angielsku - wqersja 01.03.2021)
CR 4.0 Taryfa 2022
CR 4.0 Taryfa 2021

Support dokumenty (Pomocy)

S 9.1 Lista zmian GMP+ FC scheme 2020 (wersja 01.01.2023)
S 9.1 Lista zmian GMP+ FC scheme 2020 (wersja 03.10.2022 - angielska)
S 9.1 Lista zmian GMP+ FC scheme 2020 (wersja 01.01.2022)
S 9.1 Lista zmian GMP+ FC scheme 2020 (wersja 01.07.2021)
S 9.3 Explanation of GMP+ feed chain (wersja 01.03.2021 - angielska)
S 9.37 FRA Module FAQ (wersja 01.03.2021)
S 9.5 Przepisy prawa i powiązania z GMP+ FC scheme (wersja 01.03.2021)
S 9.91 Procedura przejścia GMP+ Feed Certification scheme 2020 (wersja 03.10.2022)
S 9.91 Procedura przejścia GMP+ Feed Certification scheme 2020 (wersja 01.07.2021)
S 9.91 Procedura przejścia GMP+ Feed Certification scheme 2020 (wersja 01.03.2021)
S 9.93 Przejście firm certyfikowanych - lista zmian (wersja 01.01.2022)
S 9.93 Przejście firm certyfikowanych - lista zmian (wersja 01.03.2021)
S 9.95 Przejście tabela odnośników wzajemnych (wersja 01.03.2021)