Early Warning System

Jeśli wykryjecie (potencjalnie) niebezpieczną paszę, prosimy zgłosić to poprzez formularz EWS report form. Wspólnie możemy zapobiegać szkodliwym konsekwencjom dla Waszej firmy i dla całego łańcucha (w największym możliwym stopniu). Bezpieczne pasze są i pozostają naszą wspólną odpowiedzialnością.

Co to jest Early Warning System?

Bezpieczeństwo pasz jest wciąż w rękach ludzi. Coś może pójść źle. W takim przypadku, Early Warning System stanowi ważne zabezpieczenie,  które pomaga ograniczyć rozmiary lub zmniejszyć (potencjalny) problem we wczesnym stadium, dzięki odpowiednim środkom.

Kiedy wysyłać EWS report?

Skorzystajcie z drzewa decyzyjnego, aby ocenić czy sytuacja stanowi zagrożenie. Wszystkie wymogi dotyczące sporządzania raportu EWS są opisane w Minimalne wymagania GMP+ BA5 dla systemu wczesnego ostrzegania (EWS).

Jak przesyłać raport EWS?

Można zgłosić ryzyko i (grożące) szkody w paszach używając formularza EWS report form. Możliwe jest również do przekazania formę swojego właściwego organu do ews@gmpplus.org.

Co się dzieje po wysłaniu raportu?

Po otrzymaniu zgłoszenia, GMP+ International przeprowadza wstępną ocenę. GMP+ International skontaktuje się z Wami, aby przedyskutować czy konieczne są jakieś działania lub poinformować, że przypadek może zostać zamknięty. Wszystkie informacje są traktowane jako poufne. Gdy sytuacja nie wydaje się być pod kontrolą, GMP+ International publikuje ostrzeżenie EWS, aby poinformować o tym inne firmy, w porozumieniu ze zgłaszającym.

Gdzie znaleźć ostrzeżenia EWS?

Przesyłamy ostrzeżenia EWS poprzez maile GMP+ Alert mailing. Samo ostrzeżenie EWS znajduje się w zakładce "My GMP +" i jest widoczne jedynie dla firm certyfikowanych GMP+ oraz Organizacji Certyfikujących.

Co zawiera ostrzeżenie EWS?

Ostrzeżenie podaje produkt, którego dotyczy, substancję(-e) niepożądaną(-e) i stwierdzone wartości, jak również kraj pochodzenia. Dane dotyczące konkretnej firmy są publikowane jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Nawet gdy sytuacja jest pod kontrolą, GMP+ International może zdecydować o opublikowaniu ostrzeżenia. Pozwala to firmom certyfikowanym na wyciągnięcie lekcji z takich sytuacji. Po to, aby zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości.

Często zadawane pytania dotyczące EWS są zebrane w FAQ document . Jeśli nie ma tam Twojego pytania, skontaktuj się z GMP+ Helpdesk.

Jeśli zapiszecie się na nasz biuletyn newsletter, będziecie otrzymywać najświeższe informacje.

Drzewo decyzyjne EWS

Można tu sprawdzić, czy jest to Powiadomienie EWS.

Drzewo decyzyjne EWS
EWS Zwiadomienia

Utwórz zawiadomienie EWS

Formularza Powiadomienia