System wczesnego ostrzegania EWS

Jeżeli nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa pasz nie zostaną szybko zgłoszone, mogą ucierpieć zarówno ludzie, zwierzęta, jak i środowisko.

System wczesnego ostrzegania EWS
System wczesnego ostrzegania EWS

System wczesnego ostrzegania EWS (od angielskiego „Early Warning System”) pozwala ograniczyć to ryzyko.

Choć nie jest możliwe stworzenie systemu, który całkowicie zapobiegałby wypadkom, EWS stanowi element istotnie podnoszący bezpieczeństwo w ramach systemu certyfikacji GMP+.

Poprzez EWS firmy objęte certyfikatem mogą zgłaszać występujące nieprawidłowości. Zgłoszenie jest poufne. Dzięki temu GMP+ International może błyskawicznie reagować na zagrożenia i niebezpieczeństwa pojawiające się w łańcuchu produkcji. Po otrzymaniu zgłoszenia, analizujemy je i, jeżeli to konieczne, kierujemy do uczestników GMP+ FSA ostrzeżenie dotyczące zagrożonego produktu.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie, przesłane drogą mailową, zawiera nazwę (rodzajową) zagrożonego produktu, informację o niepożądanych substancjach i wartościach odbiegających od normy, a także kraj jego pochodzenia. Nigdy nie upubliczniamy szczegółów dotyczących firmy zgłaszającej.

Nawet jeśli sytuacja jest opanowana, GMP+ International może zdecydować się na wysłanie ostrzeżenia. Dzięki temu, uczestnicy mają możliwość uczenia się na błędach i uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Własna odpowiedzialność

Ostrzeżenia z EWS, zebrane informacje i inne komunikaty dotyczące zagrożeń umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem (monitoring i analizy). Pozyskana w ten sposób wiedza łączona jest z innymi istotnymi informacjami, co pozwala na wprowadzanie usprawnień do modułu GMP+ FSA, procesu certyfikacji i oceny zgodności, komunikacji związanej z zagrożeniami oraz podjęcie innych działań.

Choć odpowiedzialność za produkcję bezpiecznych pasz jest współdzielona, to każda z zaangażowanych organizacji ma swoje indywidualne zobowiązania. Dzięki EWS uczestnicy mogą podjąć odpowiednie kroki, by kontrolować zagrożenia i przeciwdziałać im. Szczegóły znajdziesz w dokumencie GMP+ BA5 Minimalne wymagania EWS.

Prześlij zgłoszenie EWS

Prześlij zgłoszenie EWS

Używając tego formularza zgłoszeniowego EWS możesz poinformować o zagrożeniach i (możliwych) incydenty z udziałem pasz. Po otrzymaniu formularza, GMP+ International dokona jego wstępnej oceny. Jeśli uznamy, że to konieczne, skontaktujemy się Tobą. Wszelkie informacje przesłane do GMP+ International pozostaną poufne.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje