System wczesnego ostrzegania EWS

Wykryliście (potencjalnie) niebezpieczną paszę? Jeśli tak, prosimy powiadomić nas o tym używając tego Formularza Powiadomienia. Pozwoli nam to zmobilizować wszystkie siły celem maksymalnego zapobiegania wszelkim konsekwencjom szkodliwym dla Was i dla całego łańcucha paszowego. Bezpieczna pasza jest i zawsze winna być naszą wspólną odpowiedzialnością.

System wczesnego ostrzegania EWS
System wczesnego ostrzegania EWS

Czym jest Early Warning System?

W końcowym efekcie bezpieczeństwo pasz wciąż spoczywa w rękach ludzi. Zawsze coś może pójść źle. Wówczas Early Warning System (EWS) jest istotnym zabezpieczeniem, które pomaga ograniczyć lub złagodzić (potencjalny) problem w jego wczesnym stadium, a to dzięki odpowiednim działaniom. Wymogi dla firm certyfikowanych dotyczące EWS znajdują się w GMP+ BA5 Minimalne wymogi EWS.

Jak przekazywać zgłoszenie EWS?

Za pomocą drzewa decyzyjnego po lewej stronie można ocenić czy występuje sytuacja zagrożenia. Następnie można skorzystać z formularza EWS, znajdującego się również w lewej części tej strony.

Poprzez formularz EWS można zgłosić zagrożenia oraz (spodziewane) niebezpieczeństwa w paszach. Po otrzymaniu zgłoszenia, GMP+ International dokona wstępnej oceny. Jeśli zajdzie potrzeba, GMP+ International skontaktuje się z Wami. Wszelkie informacje są traktowane jako poufne. Gdy sytuacja nie znajduje się pod kontrolą, GMP+ International publikuje ostrzeżenie celem poinformowania firm o zagrożeniu.

Co zawiera ostrzeżenie EWS?

W ostrzeżeniach podaje się przedmiotowy produkt (nazwę rodzajową), substancję(-je) niepożądaną(-e) oraz stwierdzony poziom(-y), jak również kraj pochodzenia. Dane odnośnie firmy nie są nigdy publikowane.

Nawet gdy sytuacja znajduje się pod kontrolą, GMP+ International może zdecydować o opublikowaniu ostrzeżenia. Pozwala to firmom wyciągać wnioski z zaistniałych sytuacji tak, aby zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości. Najnowsze oraz wcześniejsze ostrzeżenia są wykazane na GMP+ Portal (Portalu).

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące EWS są uwzględnione w dokumencie FAQ. Jeśli Waszego pytania tam nie ma, prosimy skontaktować się z GMP+ Helpdesk.

Jeśli jesteście zapisani na biuletyn, pobrałeś aplikację EWS lub często odwiedzasz tę stronę, będziesz regularnie informowany.

   

 

 

Drzewo decyzyjne EWS

Można tu sprawdzić, czy jest to Powiadomienie EWS.

EWS Zwiadomienia

Utwórz zawiadomienie EWS (Word)

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje