Feed Support Products

GMP+ International udostępnia firmom certyfikowanym wartościową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pasz za pomocą bazy danych Feed Support Products (FSP). Jest to źródło informacji, z którego korzystają wszyscy uczestnicy łańcucha paszowego.

Co to jest Feed Support Products?

Feed Support Products (FSP) dostarcza, między innymi, wartościowych i aktualnych informacji na temat pasz potencjalnie wysokiego ryzyka. Do większości informacji w FSP można dotrzeć poprzez ‘GMP+ Portal'. Portal GMP+ jest dostępny jedynie dla firm certyfikowanych GMP+. Jeśli nie macie do niego dostępu, możecie skontaktować się z GMP+ Helpdesk.

Arkusze informacyjne

Arkusz informacyjny to zestaw informacji naukowych na temat substancji niepożądanych oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie. Informacje te mogą być wykorzystywane przy postępowaniu z tymi produktami w sposób kontrolowany. Nie tylko wymienione są substancje niepożądane (zagrożenia), ale również jest odpowiedź na „pytanie - dlaczego” . Dlaczego dana substancja stanowi zagrożenie? I jaki może mieć wpływ na zwierzęta lub ludzi?  

Lista produktów

Lista produktów jest to Product List zatwierdzonych materiałów paszowych, które mogą być produkowane i handlowane w łańcuchu GMP+.

Raport o zagrożeniach

Raport o zagrożeniach zawiera listę wszystkich zagrożeń dla pasz, które składają się z wielu materiałów paszowych. Można tworzyć kombinacje zagrożeń dla różnych materiałów paszowych.

Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz 

Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz to maksymalne dozwolone zawartości substancji niepożądanych w paszach. Jako element systemu HACCP istotne jest określenie, dla każdego krytycznego punktu kontroli, z jakim wynikiem analizy substancji niepożądanych można dostarczyć produkt nadal bezpieczny. W przypadku, gdy w obowiązujących przepisach jest wymieniony inny limit, jak opisano w R 1.0 paragraf 4.1, należy przestrzegać najsurowszego limitu. Podstawowe badania są dostępne na tej samej stronie internetowej. W tym badanie dotyczące suszenia paszy.

Oceny ryzyka

Oceny ryzyka to podstawowe opisy procesów dla zatwierdzonych materiałów paszowych, łącznie z zagrożeniami i środkami kontroli.

 

GMP+ Monitoring database

Baza danych GMP+ Monitoring database zawiera wyniki analiz od Waszej firmy i innych użytkowników. W oparciu o te dane można sporządzać raporty.

Korzyści z FSP

  • Wkład w Wasz własny system HACCP;
  • Przegląd potencjalnie ryzykownych pasz dla zwierząt i ich wytwarzania;
  • Aktualne informacje o możliwych skażeniach;
  • Arkusze informacyjne dla substancji niepożądanych i pomocniczych w przetwórstwie;
  • Dane ocenione przez niezależnych ekspertów;
  • Dostęp do bazy danych z wynikami analiz pasz z całego świata.

Zasady działania

Zasady działania są wyjaśnione w następującym dokumencie (w języku angielskim): Working principles of the GMP+ Feed Support Products (FSP)