Feed Support Products

GMP+ International dzieli się z firmami certyfikowanymi cenną wiedzą na temat bezpieczeństwa pasz poprzez Feed Support Products (FSP). Jest to źródło informacji, z którego może korzystać każdy z łańcucha paszowego.

Feed Support Products
Feed Support Products

Jak FSP może być pomocne?

  • Dostarcza najnowszych informacji o potencjalnie niebezpiecznych paszach
  • Zawiera aktualne informacje o możliwych skażeniach
  • Dane ocenione przez niezależnych ekspertów
  • Dane, które mogą być wykorzystane przez firmy paszowe w ich własnych systemach HACCP

Na tej stronie internetowej można znaleźć informacje o wszystkich paszach, mogące przydać się przy produkcji lub handlu paszami zabezpieczanymi GMP+. Ponadto znajdują się tam informacje o tym, jak niektóre produkty FSP mogą być wykorzystywane przez firmy.

Znaczna część informacji znajduje się na Portalu, który jest dostępny jedynie dla firm certyfikowanych GMP+ lub przyszłych uczestników. Jeśli nie macie dostępu, prosimy skontaktować się z GMP+ Helpdesk.

FSP składa się z:

  • Factsheets (Arkusze) : Jest to zbiór naukowych informacji o substancjach niepożądanych oraz technicznych pomocach przetwórczych. Możecie wykorzystywać te informacje w postępowaniu z takimi produktami w sposób kontrolowany.
  • Lista produktów (wersja angielska) (i wersja niemiecka) : Jest to lista zatwierdzonych materiałów paszowych, które mogą być wytwarzane i handlowane w łańcuchu GMP+.
  • Raporty o Zagrożeniach: Raporty o Zagrożeniach zawierają opracowanie wszystkich zagrożeń w paszy, która składa się z wielu materiałów paszowych. Na GMP+ Portal możecie stworzyć łączny przegląd zagrożeń (Raport o Zagrożeniach) wynikających z użycia wielu materiałów paszowych.
  • Szczegółowe limity bezpieczeństwa pasz : Są to maksymalne dozwolone zawartości substancji niepożądanych w paszach.
  • Oceny ryzyka : Są to podstawowe opisy procesów dla zatwierdzonych materiałów paszowych oraz środki kontroli.
  • GMP+ Monitoring Database : Ta baza danych zawiera wyniki analiz podawane przez Was i innych użytkowników. Na podstawie tych danych możliwe jest generowanie raportów.

Zasady działania 

Poniższy dokument wyjaśnia zasady działania: Working principles of the GMP+ Feed Support Products (FSP)

Dzielimy się wiedzą

Poprzez FSP GMP+ International zapewnia rynkowi możłiwość dzielenia się wiedzą. Dzięki udostępnianiu właściwych informacji rośnie poziom wiedzy firm uczestniczących. Stwierdziliśmy, że prowadzi to do poprawy bezpieczeństwa pasz. Nie masz (jeszcze) konta na portalu GMP+ Portal? Wyślij do nas mail używając formularza  który zawiera nazwę, adres mailowy i numer rejestracji GMP+. Jeśli zgubiliście hasło, prosimy przejść do ‘Zapomniałeś hasła ?’.

 

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje