Co to jest GMP+ Monitoring database?

W niektórych przypadkach firmy certyfikowane GMP+ mają obowiązek dzielenia się wynikami analiz swoich pasz w bazie danych GMP+ Monitoring database. Dzielenie się wynikami analiz jest bardzo ważne, ponieważ GMP+ International wspólnie z innymi interesariuszami, może dzięki temu uzyskać wgląd w kontrolę bezpieczeństwa pasz.

I oczywiście takie źródło informacji stanowi również istotną wartość dodaną dla firm. GMP+ Monitoring database ułatwia firmom certyfikowanym opracowywanie, zarządzanie, analizowanie i dzielenie się swoim własnym programem monitoringu. The GMP+ Monitoring database jest częścią Feed Support Products.

Anonimowość

Dzielenie się wynikami analiz jest anonimowe, a wyniki są przekazywane przez same firmy lub przez laboratoria w ich imieniu. Firmy mogą uczyć się od siebie nawzajem dzięki anonimowemu udostępnianiu wyników. Nie tylko można udostępniać swoje wyniki, ale również przeglądać (anonimowo) wyniki innych firm poprzez raporty. Im więcej informacji jest udostępnianych, tym więcej narzędzi zyskują firmy dla doskonalenia swoich systemów HACCP.

Cyfrowe wprowadzanie wyników analiz

Wyniki analiz mogą być przekazywane metodą cyfrową. Firmy (lub laboratoria) mogą w tym celu korzystać z pliku Excel lub XML. Można następnie przekazać plik z wynikami analiz do GMP+ Monitoring database. Aby można było odczytać plik, musi on spełniać szereg warunków.

GMP+ Monitoring database przyjmuje dwa formaty plików: Excel i XML. W obydwu formatach można uzupełniać dane dla już zarejestrowanej próby o wyniki analiz lub przekazać kompletne dane cyfrowo.

Poniżej przedstawiamy pusty szablon i przykłady.

GMP+ Excel – kompletna wiadomość pusty szablon  przykład
GMP+ Excel – uzupełnienie do zarejestrowanej próby 

pusty szablon

przykład

GMP+ XML – kompletna wiadomość

pusty szablon   

GMP+ XML – uzupełnienie do zarejestrowanej próby 

pusty szablon   

Więcej informacji na temat cyfrowego przesyłania wyników analiz można znaleźć w podręczniku GMP+ Monitoring database.

Cyfrowe przekazywanie wyników analiz do GMP+ Monitoring database

Gdy wiadomość cyfrowa zostanie przygotowana, można ja wysłać do monitoringdata@gmpplus.org.

Usługa testowania

Można również najpierw przetestować swój plik. Wówczas należy wysłać wiadomość cyfrową do testserviceMD@gmpplus.org

Uwaga: prosimy nie wysyłać w tym mailu żadnych pytań / komentarzy! Obydwa adresy mailowe są używane jedynie dla cyfrowego przekazywania wyników analiz, a inna zawartość nie jest odczytywana. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie GMP+ Monitoring database, prosimy kontaktować się z naszym helpdeskiem.

Listy kodów

Aby utworzyć wiadomość cyfrową potrzebujecie kodów dla, między innymi, substancji niepożądanych, które są uwzględnione w GMP+ Monitoring database. Możecie sprawdzić listy kodów tutaj lub zalogować się do GMP+ Portal.

Aby zmienić język listy kodów należy użyć ikonek z flagami.