Download Logos

Overal ter wereld staat GMP+ International voor Feed Safety Assurance en Feed Responsibility Assurance. We zijn trots op onze producten en diensten en vinden het belangrijk dat de GMP+ Community begrijpt welke logo’s mogen worden gebruikt en hoe ze op juiste wijze gebruikt moeten worden. Ongeautoriseerd gebruik van de logo’s van GMP+ International kan misleidend zijn, leiden tot onjuiste indrukken of verwarring. De hiernavolgende beschrijving geeft uitleg over de regels en regelgeving met betrekking tot het gebruik van logo’s die eigendom zijn van GMP+ International.

GMP+ International verleent derden uitsluitend het recht om een logo te gebruiken door middel van een getekende overeenkomst. GMP+ International kan dit recht op elk gewenst moment intrekken. GMP+ International kan, naar eigen goeddunken, de gebruiker(s) vragen om logo’s te verwijderen. Het gebruik of tonen van het GMP+ FSA en / of FRA logo geldt niet als bewijs dat het bedrijf gecertificeerd is. Voor de geldigheid van het certificaat, moet de GMP+ Bedrijvendatabase worden geraadpleegd op de website van GMP+ International.

Wat zijn de logo’s van GMP+ International?

Het beleid heeft betrekking op de volgende logo’s:

De logo’s kunnen hieronder worden gedownload.

Welk GMP+ logo mag ik gebruiken?

Het gebruik van een GMP+ logo door derden is ALLEEN toegestaan als er een overeenkomst is tussen de gebruiker en GMP+ International. Daarnaast mag een diervoederbedrijf alleen een GMP+ logo gebruiken wanneer dit is vermeld in de Certificatieovereenkomst tussen het bedrijf en een door GMP+ geaccepteerde Certificatie Instelling. Ongeautoriseerd gebruik van een GMP+ logo kan leiden tot gepaste juridische stappen, misbruik wordt gepubliceerd op www.gmpplus.org en / of leiden tot beëindiging van een samenwerking.

Hoe de GMP+ FSA en GMP+ FRA logo’s te gebruiken

De handelsmerken voor de GMP+ FSA en GMP+ FRA logo’s zijn geregistreerd.

Indien uw bedrijf gecertificeerd is voor GMP+ FSA of GMP+ FRA, dan mag u het GMP+ FSA en / of GMP+ FRA logo tonen onder de volgende voorwaarden:  

 1. Op of nabij de bedrijfslocatie of transportvoertuig van het gecertificeerde bedrijf;
 2. Op documenten die worden verstrekt door het gecertificeerde bedrijf, zoals brieven, facturen, visitekaartjes. Documenten met betrekking tot een bepaalde vracht of geleverde dienst, alleen indien de geleverde producten / diensten worden geproduceerd / uitgevoerd onder de scope van het GMP+ FSA en / of GMP+ FRA certificaat;
 3. Op de website van de gecertificeerde bedrijven en Certificatie-instelling.
 4. Het is niet toegestaan om het logo van de GMP+ Feed Safety Assurance module (GMP+ FSA) te gebruiken op of nabij GMP+-gecertificeerde (ge-produceerde) producten.
 5. Het is toegestaan om het logo van de GMP+ Feed Responsibility Assu-rance module (GMP+ FRA) te gebruiken op of nabij GMP+-gecertificeerde (geproduceerde) producten.

Zorg ervoor dat u, wanneer u een GMP+ logo gebruikt, u het oorspronkelijke ontwerp niet verandert of aanpast. Het moet altijd gelijk zijn aan het origineel. Naast GMP+ FSA of GMP+ FRA gecertificeerde bedrijven, mogen exclusieve (schema) partners deze logo’s gebruiken, maar alleen indien GMP+ International daar een sub licentie voor verstrekt heeft.

Hoe het GMP+ Registered Consultant logo te gebruiken

Het GMP+ Registered Consultant logo mag alleen worden gebruikt door adviesbureaus die een overeenkomst hebben met GMP+ International krachtens de GMP+ Registered Consultant Regulation.

Beperkt gebruik van het GMP+ International bedrijfslogo

 • De handelsmerken voor het GMP+ International bedrijfslogo zijn geregistreerd.
 • Gebruik is uitsluitend beperkt tot het GMP+ International bedrijf. Daarmee zijn gecertificeerde bedrijven, certificatie-instellingen registered consultants en alle andere partijen uitgesloten.
 • Alleen GMP+ International en Nationale vertegenwoordigers en goedgekeurde leveranciers mogen het logo van GMP+ International gebruiken.
 • Alle andere partijen, zoals gecertificeerde bedrijven, Certificatie Instellingen en registered consultants, enzovoort mogen het bedrijfslogo en de handelsmerken van GMP+ International niet gebruiken, tenzij specifiek anders bepaald is in overeenkomsten.

Gebruiksrichtlijnen logo GMP+ International

De volgende richtlijnen helpen u misbruik van de logo’s van GMP+ International te voorkomen. GMP+ International en Nationale Vertegenwoordigers mogen de handelsmerken van GMP+ International gebruiken.

Logo GMP+ International:

 • Gebruik of kopieer het logo van GMP+ International niet.
 • Wijzig het logo van GMP+ International niet en pas geen zaken aan dit logo aan.
 • Gebruik geen gemodificeerd of gewijzigd logo van GMP+ International.

Verouderde logo’s: verboden te gebruiken onder alle omstandigheden


Registreer "GMP+ International" niet als, of in, uw domeinnaam, website of bedrijfsnaam, zoals www.gmpinternationaldatabase.com.

 • Gebruik "GMP+ International" niet als, of in, de naam van uw product of dienst.
 • Zeg niet dat u, uw producten of uw diensten zijn goedgekeurd of gecertificeerd door ‘‘GMP+ International’’. (Onthoud, GMP+ International voert geen certificatie uit.)
 • Gebruik “GMP+ Academy” niet als, of in, uw naam of naam van uw dienst
 • Gebruik van de naam en/of logo van GMP+ of GMP+ International op eerlijke en gepaste wijze.

Aanvullende informatie over (het gebruik van) de verschillende GMP+ logo’s vindt u in: 
Feed Safety Assurance  & Feed Responsibility Assurance logo beleid: GMP+ A3 GMP+ Logo.