Logo's van het GMP+ FC scheme gebruiken

Over de hele wereld staat GMP+ International, samen met de GMP+ Community, voor het waarborgen van voederveiligheid en verantwoord diervoeder. We zijn trots op onze producten en diensten, en we vinden het belangrijk dat onze GMP+ Community begrijpt welke logo's gebruikt mogen worden, en hoe ze correct gebruikt moeten worden.

Ongeoorloofd of onjuist gebruik van de logo's van het GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC scheme) kan misleiding, verkeerde indrukken of verwarring veroorzaken. De volgende informatie helpt je te begrijpen hoe je de logo's moet gebruiken.

De logo's van het GMP+ FC-scheme

De onderstaande beleidsregels zijn van toepassing op de onderstaande logo's (klik om te downloaden)

Een GMP+ gecertificeerd bedrijf mag een GMP+ FSA en/of GMP+ FRA logo alleen gebruiken als dit is geregeld in de certificatieovereenkomst tussen het bedrijf en een Certificatie Instelling (CI) is geregeld. Het gebruik of het tonen van de GMP+ FSA en/of GMP+ FRA logo's vormt geen bewijs dat een bedrijf daadwerkelijk gecertificeerd is. Controleer voor de geldigheid van een certificaat altijd de GMP+ Company database.

Gebruik van de logo's GMP+ FSA en GMP+ FRA

De logo's van GMP+ FSA en GMP+ FRA zijn geregistreerde handelsmerken. Als je bedrijf gecertificeerd is voor GMP+ FSA en/of GMP+ FRA, mag je het GMP+ FSA-logo en/of het GMP+ FRA-logo voeren onder de voorwaarden die vermeld staan in onze documentatie voor het GMP+ FC scheme. Dit is te vinden in het F 0.1 Rechten en plichten

De volgende richtlijnen helpen je om misbruik van logo's van het GMP+ FC scheme te voorkomen.

  • Wijzig geen GMP+ logo's die eigendom zijn van GMP+ International;
  • Gebruik geen verouderde logo's; kijk op deze site of er updates zijn gepubliceerd.
  • Tegen ongeoorloofd gebruik van een GMP+ logo kunnen juridische stappen worden ondernomen; misbruik kan leiden tot beëindiging van de samenwerking.

Voor vragen over het gebruik van GMP+ logo’s kun je contact opnemen met de GMP+ Helpdesk.