GMP+ FSA in 2020: begrijpelijker en toepasbaar voor iedereen

maandag 27 januari 2020

Iedereen ter wereld moet toegang moet hebben tot veilig voedsel. Daarom moet elk bedrijf in de diervoederketen zich wijden aan veilig voer. Zo luidt de visie van GMP+ International. In 2020 ondernemen we diverse stappen om de FSA-certificatie toegankelijker en praktischer te maken. Zo brengen we het doel uit onze visie weer een stukje dichterbij.

Blog 1 - GMP+ FSA in 2020: more comprehensible and applicable for everyone

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

GMP+ International is actief in bijna negentig landen over de gehele wereld en bedient een doelgroep van zo’n 18.000 bedrijven. 

Klinkende cijfers wat ons betreft, maar ze zijn niet het hele verhaal. Die statistieken vertellen namelijk niets over de bedrijven áchter de cijfers, die variëren van multinationals met een miljardenomzet tot mkb-bedrijven met één vestiging; van transportbedrijven en handelaars tot premix- en mengvoederproducenten; van de duizenden gecertificeerde bedrijven in Europa tot enkele tientallen in Afrika en Oceanië.

Terwijl het juist die diversiteit is die ons schema uniek en effectief maakt: de hele keten – waar dan ook ter wereld – kan deelnemen.

Eenvoudig en praktisch

Om dit ook in de toekomst te kunnen borgen, hebben we ons schema de afgelopen jaren kritisch tegen het licht gehouden. Wie claimt ‘voor iedereen’ te zijn, legt zichzelf een hoge standaard op, vooral op het gebied van toegankelijkheid en begrijpelijkheid. In het jaar 2020 geven we aan deze thema’s een extra impuls, te beginnen met de lancering van onze volledig herschreven GMP+ Feed Safety Assurance module.

In deze nieuwe documenten, die inmiddels te raadplegen zijn voor de publieke consultatie, hebben we gestreefd naar eenvoudige, praktische en doelgerichte teksten. We willen dat ons schema net zo makkelijk te implementeren is voor de zelfstandige ondernemer als voor de multinational met zijn uitgebreide kwaliteitscontroles – zonder daarbij in te boeten aan de eisen die wij, samen met de sector, aan veilig diervoeder hebben gesteld.

Een inclusiever schema

Daarnaast streven we er in 2020 ook naar om ons schema, en daarmee diervoederveiligheid, breder toepasbaar te maken. Wij hebben onze oorsprong in West-Europa, en de meeste gecertificeerde bedrijven zitten dan ook nog altijd in deze regio. Opereer je in een land met een lagere certificeringsgraad van toeleveranciers, dan is het vanwege onze ketenbenadering moeilijker om je aan te sluiten bij GMP+ FSA.

Wij gaan die drempel verlagen door de inkoopvoorwaarden met andere schemahouders (verder) te harmoniseren. Concreet betekent dit dat het in een aantal gevallen mogelijk wordt voor GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijven om zaken te doen met toeleveranciers die níet GMP+ FSA-gecertificeerd zijn, met toepassing van een z.g. poortwachtersprotocol. Op die manier komt GMP+ FSA-certificering (en diervoederveiligheid) sneller binnen handbereik in landen en regio’s waar de nood misschien wel extra hoog is. En als straks de gehele toeleverende keten gecertificeerd is, zou dat bevestigen dat iedereen in de sector toegewijd is aan veilig diervoeder.

Ja, het is mooi om te kunnen zeggen dat er 18.000 bedrijven bij GMP+ FSA zijn aangesloten. Maar het is nog mooier als een kleine producent uit Vietnam of een nieuwe premix-ondernemer in Zuid-Amerika straks kan zeggen: ‘GMP+ FSA is er ook voor mij.’ Want een keten is pas veilig als alle schakels zijn aangesloten.