Summit geeft vertrouwen in de toekomst

donderdag 28 april 2022

Hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050? Hoe geven we als sector een impuls aan de duurzaamheidstransitie? Het waren grote vragen die centraal stonden tijdens de Global Feed Safety Summit in Berlijn. Gelukkig hadden we een programma boordevol slimme, creatieve en vooral ambitieuze sprekers die ons uitdaagden om sámen de volgende stap te zetten.

Blog April - Summit fosters faith in the future

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Na ruim twee jaar voorbereiding – de summit werd uitgesteld vanwege het coronavirus – was het op 6 april dan eindelijk zover: gemotiveerde leiders uit de hele diervoedersector kwamen samen in Berlijn om te luisteren, te spreken, te discussiëren, zich te amuseren en te netwerken.

Ik spreek namens de gehele organisatie als ik zeg dat we terugkijken op een geweldig evenement, met zelfs een koninklijk tintje. Van bezoekers ontvingen we eveneens enthousiaste reacties. John Kirkpatrick van TESCO sprak zelfs van ‘de meest vooruitziende conferentie’ die hij de afgelopen tien jaar had bezocht. Dat is een compliment van jewelste, niet in de laatste plaats aan alle sprekers.

Interactie

Het was ook zeer prettig om elkaar, na twee jaar van COVID-restricties, weer eens in levenden lijve te ontmoeten. Dat droeg niet alleen bij aan de sfeer, maar kwam ook ten goede aan het inhoudelijke gedeelte en de interactie. En dáár deden we het voor. De summit moest een podium geven aan een breed scala aan visies, zowel van sprekers als publiek, op basis waarvan we als sector een agenda kunnen vaststellen voor de toekomst. Die uitwisseling van plannen en ideeën kwam niet alleen tot leven tijdens de plenaire gedeeltes, maar evengoed tijdens de breaks en lunches tussendoor.

Na drie dagen kwamen we uit op acht hoofdpunten voor een toekomstbestendige feedsector. Dit zijn, in willekeurige volgorde:

  • Een cultuur van voedselveiligheid bevorderen: focussen op mensen en gedrag
  • Gedeelde definities en doelstellingen inzake duurzaamheid vaststellen
  • Het gebruik van alternatieve eiwitten in de diervoederproductie verhogen
  • Investeren in de volgende generatie, de toekomst van voeder- en voedselveiligheid
  • Voedselverspilling verminderen en overstappen op circulaire diervoeder- en voedselproductie
  • Nieuwe technologieën zoals auditing op afstand en blockchain omarmen voor voederveiligheid en duurzaamheid
  • Onze strijd tegen antimicrobiële resistentie versnellen
  • Kennis over voederveiligheid delen binnen de wereldwijde diervoederindustrie, zoals de GMP+ Academy doet

Liggen deze doelen, wensen en vergezichten allemaal direct binnen handbereik? Zeker niet. Maar het is een ambitie die richting geeft voor de toekomst en de opgaven voor onze sector duidelijk maakt. Als GMP+ International spelen we, waar nodig en mogelijk, een faciliterende rol.

Samen

Zo hebben wij tijdens de summit concrete afspraken gemaakt over drie doelen uit bovenstaande lijst. Met Covantis gaan we de mogelijkheden onderzoeken om elementen van feed safety in blockchain te zetten. Met de GFLI bekijken we op welke manieren we duurzaamheidsclaims kunnen verifiëren. En op het gebied van AMR willen we onze schema-standaarden uitbreiden naar kwetsbare regio’s.

Feed safety is én blijft onze core business. Maar met ruim 19.000 gecertificeerde bedrijven, 35 Certificatie Instellingen, en tientallen consultants en brancheorganisaties, hebben we een netwerk en het platform om discussies over duurzaamheid te faciliteren. Dat gaan we dan ook doen.

Want de belangrijkste take-away van de summit is dat we het als sector samen moeten doen. Elke spreker op het podium in Berlijn hamerde op het belang van samenwerking en toewijding om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Laten we die spirit vasthouden. Als we samenwerken, zijn we tot veel in staat. Dát heeft onze sector door z’n hele geschiedenis al vaak bewezen. In die wetenschap kunnen we ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Your comment