Ook in circulaire diervoederproductie staat veiligheid voorop

donderdag 22 december 2022

Bij GMP+ International komen steeds meer aanvragen binnen voor risk assessments van restproducten. Ook in de diervoedersector krijgt circulaire economie steeds meer aandacht.

Blog December: circular feed production

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

De aandacht voor circulariteit mag dan toenemen, het concept is allesbehalve nieuw. Mijn opa voerde bierbostel aan zijn koeien. De bakker op het dorp had varkens om broodresten aan te voeren.

In een volledig circulaire economie is er geen afval meer, alleen nieuwe grondstoffen. In een wereld waarin we zuiniger moeten omgaan met grondstoffen en energie, is het niet meer dan logisch dat ook diervoederbedrijven zich afvragen: welke restproducten kunnen we nog meer gebruiken?

Extra omzet

Sinaasappelschillen worden veel gebruikt. Ook neemt de vraag toe naar citruswater, een bijproduct van het persen van citrusvruchten. Een andere is havereiwit, een bijproduct van gepelde haver. Dan zijn er nog restproducten afkomstig uit de productie van margarine en vetten. Het aanbod groeit, de vraag neemt toe én er komen steeds meer innovaties op het gebied van circulariteit. Kortom: meer oog voor duurzaamheid én meer kansen voor ondernemers voor extra omzet en kostenbesparingen.

Maar tegenover kansen staan ook altijd risico’s. Omdat restproducten vaak afkomstig zijn van bedrijven die handelen in levensmiddelen, gaan we er vaak (te) snel vanuit dat het wel goed zit met de veiligheid van de producten. Maar in feed safety geldt: vertrouwen is goed, verifiëren is beter.

Geen quick wins

Het gebruik van restproducten mag dan kansen bieden, maar laten we die niet behandelen als ‘quick wins’. De collectie, opslag en verwerking van restproducten moet zorgvuldig gebeuren. Als GMP+ International blijven we daar op toezien. Bedrijven kunnen bij GMP+ een risk assessment aanvragen voor een ‘nieuw’ product. We beoordelen deze en publiceren het dan op onze website. Op deze manier zijn bedrijven geïnformeerd en kunnen ze veilig met nieuwe producten aan de slag.

Circulariteit biedt voor de sector een goede manier om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Als we met z’n allen zorgdragen voor het zorgvuldig omgaan met restproducten, dan is dat niet alleen goed nieuws voor onze planeet, maar ook voor feed safety.

Your comment