Betere samenwerking in de keten: zet zelf die eerste stap

dinsdag 26 januari 2021

De diervoedersector zet zich al decennia in voor optimale borging van diervoederveiligheid. De afgelopen jaren heeft ook verantwoord en duurzaam werken in de branche aan belang gewonnen. Is het genoeg om te voldoen aan de verwachtingen van de moderne consument?

Blog January, Better cooperation in the chain: take that first step yourself

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Het tweede webinar in de aanloop naar de Global Feed Safety Summit van 2022 staat in het teken van deze vraag.

Het webinar, aanstaande woensdag 3 februari, heeft als thema ‘From feed to food: one goal, different challenges – actionable insights from retail, food and feed leaders’. Discussieleider is Vincent ter Beek (Pig Progress) en sprekers onder meer John Kirkpatrick, Agricultural Manager for Poultry and Eggs TESCO, Wolfgang Peralta, Head of swine feeding and production at Agrosuper Chile en Mia Lafontaine,  Sustainability Manager Trouw Nutrition. Inschrijven kan hier.

Schakels in de keten

Het thema ‘van voeder naar voedsel’ staat al langere tijd in de schijnwerpers. Logisch, aangezien onze keuzes op het gebied van diervoederproductie gevolgen hebben voor wat er op uw en mijn bord belandt aan zuivel, vlees, eieren en vis en dergelijke.

Die wetenschap alleen zou voldoende moeten zijn om af te rekenen met alle resterende naïviteit, onwetendheid en veronachtzaming over de rol die we spelen. Geen van ons opereert op een eilandje. Dit geldt niet alleen binnen de diervoederschakels in de voedingsmiddelenketen, maar ook voor volgende schakels in de verwerkende industrie van dierlijke producten, zoals groothandel en detailhandel en horeca. Al die afzonderlijke schakels vormen één keten met het eindproduct voor de consument als eindresultaat – daar past verantwoordelijkheidsbesef bij.

Om die keten te versterken, is het noodzakelijk dat we transparanter worden naar elkaar en naar de buitenwereld, en structureel samen optrekken door in de gehele keten af te stemmen en te borgen, in plaats van incidenteel (of erger: alleen als problemen ons daartoe dwingen). Opportunistisch zaken bij elkaar over de schutting kieperen, of wachten tot de ander eens het voortouw neemt, passen niet bij een duurzame ketensamenwerking. Partnership op bedrijfsniveau en ook op het niveau van certificatieschema-houders is geboden.

Informeer bij klanten

Met samenwerking, transparantie en productintegriteit investeren we in vertrouwen en relevantie voor de lange termijn. Concreet kan dit worden ingevuld door proactief en structureel te informeren naar de wensen en eisen van uw klanten en toeleveranciers, want die zijn gebaseerd op de wensen en eisen van hún klanten en leveranciers. Zo leren we van elkaar én houden we oog voor elkaar.

Natuurlijk mogen we vraagtekens zetten bij sommige ontwikkelingen in de markt, en de haalbaarheid van bepaalde maatregelen op korte termijn. Dat neemt niet weg dat we nu alvast zélf kleine maar veelbetekenende stappen kunnen zetten naar meer samenwerking en wederzijdse commitment.

Met een veelzijdig certificatieschema, met onder meer een Early Warning System, tracking & tracing, Support en online webinars, blijven wij de sector in deze doelen ondersteunen. In het webinar willen we een eerste aanzet geven tot discussie, bewustwording en mogelijke stappen tot betere samenwerking in de gehele voedselproductieketen te komen.

Your comment