Zonder transport geen keten

vrijdag 28 januari 2022

Wie denkt aan de diervoederketen, denkt al snel aan productiebedrijven of de handel. De partijen die de schakels met elkaar verbinden, worden nogal eens over het hoofd gezien. Maar zonder transport hebben we geen keten. De cijfers onderschrijven dat: bijna de helft van de 19.000 bedrijven in onze feed safety community is (onder meer) gecertificeerd voor transport.

Blog January - No chain without transport

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Transport behelst veel meer dan producten van A naar B vervoeren. Naast alle logistieke uitdagingen speelt in de diervoederketen veiligheid een essentiële rol. Onvoldoende veiligheidsmaatregelen tijdens vervoer over weg, water of spoor doen inspanningen elders in de keten teniet. Met potentieel grote risico’s voor collega-ondernemers, dieren en uiteindelijk de consument.

Het ondersteunen van de transportsector staat daarom hoog op onze agenda. Zo lanceren we begin februari tien online leermodules over transport in onze GMP+ Academy. Deze zogeheten ‘microlearning modules’ zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de transportsector en behandelen thema’s als handel, HACCP, risicomanagement en procestechnologie. Ideaal om nieuwe medewerkers te trainen, of te gebruiken als opfriscursus voor meer ervaren personeel.

Transportscope vernieuwd

Daarnaast vernieuwen we diverse onderdelen van de transportscope. De TS 3.3 is in 2021 volledig herzien om deze internationaal nog beter toepasbaar te maken.

Ook de International Database Transport Feed (IDTF) is uitgebreider en gebruiksvriendelijker gemaakt. De module binnenvaart maakt nu deel uit van de database, zodat je uitgebreide informatie kunt vinden over de ladingen en reinigingsregimes voor de binnenvaart. Ook voor wegtransport bevat de IDTF waardevolle informatie, dus maak er gebruik van!

Voor kleinere transportbedrijven kan het een uitdaging zijn om HACCP te implementeren in de dagelijkse bedrijfsvoering. De eisen op dat vlak zijn toegenomen met het vernieuwde GMP+ certificatieschema, dat is gebaseerd op ISO22000. Om bedrijven hierin beter te ondersteunen, publiceren we voorbeelden van HACCP-plannen voor wegtransport. Binnenkort worden deze documenten herzien en geactualiseerd.

Verder publiceren we in de loop van het eerste kwartaal een nieuwsbrief voor de binnenvaart en een FAQ-pagina voor wegtransport.

Investeer in kennisdeling

We hopen met deze stappen een nieuwe impuls te geven aan diervoederveiligheid in de transportsector. Tegelijkertijd lukt dat alleen als we allemaal continu blijven investeren in ons kennisniveau. Feed safety begint met kennis en kan niet bestaan zonder een sterke transportsector. Blijf daarom investeren in kennisdeling binnen jouw bedrijf. Neem de microlearning modules door met je (nieuwe) collega’s, maak werk van HACCP, promoot intern het gebruik van de IDTF en meld je aan voor de GMP+ Academy.

Met intrinsieke motivatie, up-to-date kennisniveau en optimale reiniging zorgen we ervoor dat transport niet alleen waarde doorgeeft, maar ook toevoegt.

Your comment